Naar de inhoud van deze pagina

Chat met een medewerker

Op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur


Contacteer ons

Naar contactformulier

Pagina laatst bijgewerkt op: 03/05/2023

Werk je in 2023 in de zorgsector?

Om studenten te stimuleren in de zorgsector te werken, worden de uren die je in die sector presteert tijdens het eerste kwartaal van 2023 geneutraliseerd. Dat betekent dat ze niet meetellen in de berekening van de 600 uur die je jaarlijks mag presteren tegen verlaagde sociale bijdragen.

Deze maatregel wordt niet verlengd. Uren die je in de zorgsector presteert vanaf 1 april 2023 tellen dus wel mee voor de berekening van je 600 uur.

Heb je als student gewerkt in de zorgsector tijdens het derde en/of vierde kwartaal van 2022?

Werkte je in 2022 als jobstudent in de zorgsector, dan tellen de uren die je gepresteerd hebt in het 3de en 4de kwartaal niet mee voor je totaal aantal uren studentenwerk. Ze werden dus niet afgetrokken van je 475 uur, en telden niet mee voor de berekening van de 475 uur die je in 2022 mocht presteren met toepassing van verminderde sociale bijdragen. Met deze maatregel wilde de regering studenten stimuleren om in de zorgsector aan de slag te gaan.

De lijst met werkgeverscategorieën en paritaire comités waarvoor deze maatregel geldt, kan je lezen in de tussentijdse instructies voor werkgevers (Nieuw venster).

Onder ‘werken in de zorgsector’ verstaan we ook prestaties die onder PC 322 (paritair comité uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren) vallen, als je als uitzendkracht tewerkgesteld wordt bij een gebruiker die ressorteert onder een van de sectoren vermeld in de tussentijdse instructie van 29 juli 2022.

Het parlement keurde deze maatregel goed op 27 oktober 2022. Dimona en Student@work werden technisch aangepast om de uren die je vanaf 28 oktober presteerde te neutraliseren. Heb je uren gepresteerd in de zorgsector tijdens het derde en vierde kwartaal van 2022? Dan worden die automatisch van je teller afgetrokken.

Heb je in het eerste en/of tweede kwartaal van 2022 gewerkt?

Ter herinnering: begin 2022 zijn nog andere maatregelen ingevoerd. Als je tijdens het eerste kwartaal van 2022 als student hebt gewerkt in gelijk welke sector, zijn je eerste 45 gewerkte uren niet van je 475 uur afgetrokken. Dat is zo voor alle jobstudenten, behalve zij die in de zorg- en onderwijssector gewerkt hebben.

Voor studenten die in de in de zorg- en onderwijssector werkten, zijn geen van de uren die ze in het eerste en tweede kwartaal gewerkt hebben, van hun teller afgegaan.

Alle bijzondere maatregelen sinds 2020

2020 – Je uren van het tweede en vierde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2021 – Je uren van het eerste, tweede en derde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2022 – Je uren voor heel het jaar tellen niet mee voor je 475 uur.

2023 – Je uren van het eerste kwartaal tellen niet mee voor je 600 uur.

2020 - Je uren van het tweede en vierde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2021 - Je uren van het eerste, tweede en derde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2022 - Je uren van het eerste en tweede kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2020 - Je uren van het tweede kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2021 - Je uren van het derde kwartaal tellen niet mee voor je 475 uur.

2022 – De eerste 45 uur van het eerste trimester tellen niet mee voor je 475 uur.