Ga naar de hoofdinhoud

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?

Alleen als je zoveel verdient dat je niet meer fiscaal “ten laste” van je ouders bent.

“Ten laste” betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen.

Verdien je meer dan een bepaald bedrag, dan ben je niet meer ten laste en betalen je ouders meer belastingen.

Het bedrag dat je maximaal mag verdienen, verandert elk jaar. Voor 2024 is dat bedrag 12.422,50 euro.

Opgelet! Dat bedrag geldt alleen als je:

Zit je in een andere situatie? Of heb je nog een vraag? Contacteer dan de FOD Financiën.