Ga naar de hoofdinhoud

Heb ik volgend jaar recht op vakantie?

Als werknemer heb je alleen recht op vakantiedagen als je in het jaar daarvoor hebt gewerkt. Voor een jaar werken krijg je vier weken vakantie, voor een half jaar twee weken, enzovoort. Kortom, vakantie moet je verdienen.

Als je pas bent afgestudeerd, krijg je natuurlijk niet de kans om een volledige vakantie op te bouwen. Daarom bestaat er een systeem van ‘jeugdvakantie’. Daarmee kun je je onvolledige aantal betaalde vakantiedagen aanvullen tot een periode van vier weken. Je krijgt voor die dagen een uitkering die 65% bedraagt van je loon, dat weliswaar wordt begrensd tot een bepaald niveau. Het precieze bedrag staat op de website van de RVA.

Voorwaarden

Je hebt recht op jeugdvakantiedagen als je:

  • jonger bent dan 25 op 31 december van het ‘vakantiedienstjaar’; dat is het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je vakantie neemt.
  • je studies hebt afgerond;
  • ten minste één maand hebt gewerkt na afloop van je studies.

En op de uitkering heb je recht als je:

  • al niet in een vroeger kalenderjaar in aanmerking bent gekomen voor een jeugdvakantie-uitkering;
  • voor de jeugdvakantiedagen geen beroeps- of vervangingsinkomen krijgt.

Het systeem van jeugdvakantie is van toepassing op de privésector, in de overheid gelden er andere regels.

Je vraagt de jeugdvakantie aan bij de RVA.