Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 2023 mag je 600 uur werken in plaats van 475 uur!

Vanaf 1 januari 2023 mag je als student tot 600 uur per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen, in plaats van 475 uur. Dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor het ‘ten laste’ zijn van je ouders en je kinderbijslag.

Ben je nog ten laste van je ouders als je meer werkt?

Als je meer mag werken betekent dat ook dat je meer zal verdienen. Maar blijf je dan nog ‘ten laste’ van je ouders? ‘Ten laste’ zijn betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders, waardoor zij minder belasting betalen.

Er zijn maximumbedragen die je niet mag overschrijden om ten laste te blijven van je ouders.

Krijgen mijn ouders nog kinderbijslag als ik meer uren werk?

Op dit ogenblik mag je in Vlaanderen niet meer dan 600 uur per jaar werken om je recht op kinderbijslag te behouden. In Brussel ligt de limiet op 240 uur per kwartaal, behalve tijdens de maanden juli, augustus en september, op voorwaarde dat je het schooljaar nadien de lessen hervat. In Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap mag je tijdens je studies zonder beperking werken met een studentenovereenkomst.