Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 2023 mag je 600 uur werken in plaats van 475 uur!

Vanaf 1 januari 2023 mag je als student tot 600 uur per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen, in plaats van 475 uur. Dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor het ‘ten laste’ zijn van je ouders en je kinderbijslag. Hou deze pagina in de gaten voor alle gevolgen van deze maatregel.

Ben je nog ten laste van je ouders als je meer werkt?

Als je meer mag werken betekent dat ook dat je meer zal verdienen. Maar blijf je dan nog ‘ten laste’ van je ouders? ‘Ten laste’ zijn betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders, waardoor zij minder belasting betalen.

Er zijn maximumbedragen die je niet mag overschrijden om ten laste te blijven van je ouders. Zodra we weten wat de maximumbedragen zijn vanaf 2023, informeren we je daarover via deze website.

Krijgen mijn ouders nog kinderbijslag als ik meer uren werk?

Op dit ogenblik mag je in Vlaanderen en Wallonië niet meer dan 600 uur per jaar werken om je recht op kinderbijslag te behouden. In Brussel ligt de limiet op 240 uur per kwartaal. Zodra bekend is of en hoe de regio’s deze limieten zullen aanpassen, publiceren we dat op deze website.

Hou Student@work in de gaten!

Zoals je merkt komt er bij de aanpassing naar 600 uren heel wat kijken … maar die veranderingen gelden pas vanaf 1 januari 2023, dus tot 31 december van dit jaar verandert er niets. Hou onze website in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen die de aanpassing naar 600 uur met zich meebrengen.