Ga naar de hoofdinhoud

Wat moet er in de overeenkomst staan?

Heel wat!

De overeenkomst moet onder meer de volgende gegevens vermelden:

  • je identiteit;
  • een korte functiebeschrijving;
  • de begin- en einddatum van de job;
  • de arbeidsduur;
  • Het loon (of de berekeningsbasis en -wijze).
  • ...

De volledige lijst staat op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waar je ook een model van een studentenovereenkomst vindt.