Ga naar de hoofdinhoud

Kan ik de overeenkomst verbreken?

Ja.

De eerste drie dagen worden sowieso als proeftijd beschouwd. Tijdens die proeftijd mag je de overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn.

Als je na je proefperiode de overeenkomst wil verbreken moet je wel een opzeggingstermijn respecteren.

Is de duur van de overeenkomst een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet je een opzeggingstermijn van 3 dagen respecteren.

De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin je de verbreking van de overeenkomst meedeelt aan de werkgever.