Ga naar de hoofdinhoud

Kan mijn werkgever de overeenkomst verbreken?

Ja, dat kan hij. Als je werkgever na de proefperiode de overeenkomst wil verbreken, moet hij wel een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst.

Is de duur van de overeenkomst een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet de werkgever een termijn van 7 dagen in acht nemen.

De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de werkgever je de verbreking van de overeenkomst meedeelt.