Naar de inhoud van deze pagina

Chat met een medewerker

Op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur

Hiervoor moet je wel eerst de cookies accepteren!

Contacteer ons

Naar contactformulier

Urenpakket en impact

Heb je niet de Belgische nationaliteit en wil je in België werken als jobstudent? Ga naar de rubriek Buitenlandse studenten

Hoe oud ben je?

Dan moet je de 1e graad van het middelbaar onderwijs doorlopen hebben om te mogen werken als jobstudent.

Waar woon je?

Jouw profiel

* Brutobedrag na aftrek van sociale bijdragen, geldig voor het inkomstenjaar 2024. Het bedrag is alleen van toepassing als je geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon van je studentenjob én als je geen werkelijke beroepskosten aangeeft

Top FAQ

Je mag als jobstudent werken tegen verminderde sociale bijdragen (je ontvangt een urenpakket van de overheid) als je:

 • student bent;
 • oud genoeg bent;
 • niet werkt wanneer je een opleiding volgt of aan andere schoolactiviteiten moet deelnemen.

Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je een erkende studierichting in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en een eventuele job daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

Je bent geen student meer als:

 • je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan je geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent.
 • je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt.

Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit studeren is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met de regionale directies Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via info.tsw@werk.belgie.be.

Ben je oud genoeg?

Je kan als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 15 jaar oud bent én de eerste graad van het middelbaar onderwijs hebt doorlopen;
 • 16 jaar oud bent.

Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, kan je alleen als jobstudent werken als je:

 • een studentenovereenkomst sluit met een andere werkgever dan die waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek;
 • een studentenovereenkomst sluit met de werkgever, waarbij je stage loopt, voor de zomermaanden die buiten de stageovereenkomst vallen;
 • een studentenjob hebt die buiten de uren van je theoretische of praktische opleiding valt;
 • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.

Link naar alle vragen over 'Studentenjob en jobstudent'

Als student krijg je van de overheid elk jaar een urenpakket. Tijdens die uren betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Voor 2024 bevat dat pakket 600 uur.

Met de onlinedienst My Student@work of de app Student@work (in de App Store of Play Store) kan je nagaan hoeveel uur je nog over hebt van dat pakket.

Meer werken mag, maar voor elk uur dat je meer werkt dan je urenpakket van 600 uur betaal je de normale sociale bijdragen.

Opgelet: werk je als student in de socioculturele sector of de sportsector onder de regeling voor verenigingswerk? Zorg er dan voor dat je niet meer dan 190 uur per jaar in dat systeem werkt en rekening houdt met de limieten per kwartaal en per sector. Heb je al te veel verenigingswerk gedaan wanneer je begint te werken als student, dan worden die bijkomende uren van je studentenuren afgetrokken. Je leest er alles over op de pagina Wie mag verenigingswerk doen en voor welke activiteiten van de Verenigingswerk-website (Nieuw venster).

Link naar alle vragen over 'Urenpakket en impact'

Aanmelden voor een onlinedienst van de overheid gebeurt via CSAM, dat is ook het geval voor My Student@work. CSAM is een beveiligd systeem van toegangsbeheer. Er zijn verschillende manieren om je aan te melden:

 1. Met een elektronische identiteitskaart (eID) en eID-kaartlezer: meer info op de pagina over de eID kaartlezer van de BOSA-website (Nieuw venster).
 2. Met itsme®: meer info op de pagina Hoe kan ik itsme®gebruiken om aan te melden op een onlinedienst van de overheid? van de BOSA-website (Nieuw venster).
 3. Met een beveiligingscode via e-mail: meer info op de pagina over de Beveiligingscode via e-mail van de BOSA-website (Nieuw venster).
 4. Met een beveiligingscode via mobiele app: meer info op de pagina over de Beveiligingscode via mobiele app van de BOSA-website (Nieuw venster).
 5. Met een elektronisch identificatiemiddel erkend op Europees niveau: meer info op de pagina over Electronic Identification And Trust Services (eIDAS) van de BOSA-website (Nieuw venster).

Ook voor de app Student@work kan je op deze manieren aanmelden. De app heeft als belangrijkste voordeel dat je je maar één keer hoeft aan te melden om twee maanden lang toegang te krijgen tot je gegevens. Bij elk bezoek komen daar weer twee maanden bij.

Link naar alle vragen over 'Onlinedienst en app'

Als je jonger bent dan 18, heb je altijd recht op kinderbijslag, hoeveel je ook werkt. Vanaf 18 jaar hangt het aantal uur dat je mag werken, zonder je kinderbijslag te verliezen, af van je woonplaats:

 • In Wallonië is dat 600 uur. Bovenop die 600 uur krijg je 240 uur extra per kwartaal. Voor die extra uren betaal je wel de gewone sociale bijdragen. Alleen de werkelijk gepresteerde dagen tellen. De verplichte stage-uren om je diploma te behalen, worden niet meegerekend.
 • In de Oost-België is er geen beperking op het aantal uur.
 • In Vlaanderen mag je 600 uur werken. Bovenop die 600 uur krijg je 80 uur extra per maand. Voor die extra uren betaal je wel de gewone sociale bijdragen.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken. Als je je studies na de zomervakantie verderzet, kan je in juli, augustus en september zelfs onbeperkt werken. Alle werkuren worden in rekening gebracht, ook de uren waarvoor je gewone sociale bijdragen betaalt.

Let op: als je meer uren werkt dan het toegelaten aantal, kan je je kinderbijslag verliezen!

Link naar alle vragen over 'Urenpakket en impact'

Ik wil met een mens praten

Praat met een van onze medewerkers via het chatvenster. Ze staan voor je klaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Hiervoor moet je wel eerst de cookies accepteren!